Tekst

Wie een brief schrijft of een artikel, leest de tekst meestal een paar keer over om te controleren of er geen fouten meer in zitten en om te zorgen dat alle zinnen duidelijk zijn. Maar na een paar keer lees je gewoon over je fouten heen. Het moment voor een extra paar ogen.

Correctie Zeker weten dat er geen spelfouten staan in het stuk voor u het naar uw collega’s stuurt, of uw klanten? Laat het corrigeren op punten, komma’s, type- en taalfouten.

Brieven, artikelen, stukken, instructies, nieuwsbrieven, content van websites maar ook manuscripten en drukproeven, u kunt ze allemaal laten corrigeren.

Redactie Zit de tekst wel goed in elkaar? Kan het beter? Begrijpen mijn lezers wat ik wil zeggen en leest het makkelijk? Laat bij twijfel uw tekst redigeren. Het blijft uw eigen verhaal maar waar nodig grijpt Doppen in.

Herschrijven U weet wat u wilt zeggen maar u weet niet hoe dat goed op papier moet komen. Aan de hand van een gesprek of een interview met Doppen krijgt uw opzet vorm.